EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-07-2023 13:41

2023'te gelir vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanunu'nda 2023 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte birçok indirim, istisna ve muafiyet düzenlemeleri yeniden belirlendi. İşte 2023 yılında yapılan Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerinin özeti:

2023'te gelir vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanunu'nda 2023 yılında yapılan, vergi indirimleri ve istisnalarını artırdı. Yapılan değişikliklerle birlikte birçok sektör ve meslek grubu, vergi yükünden önemli ölçüde feragat etme imkânı elde etti. Kira gelirleri üzerinde yapılan düzenlemeyle, kira geliri elde eden insanlar için istisnai olarak 9.500 liradan 21.000 liraya yükseltildi. Bu değişiklikle, 2023 yılında elde edilen kira gelirleri 21.000 liraya kadar vergiden muaf tutulacak. yükümlüler beyannamesi verme zorunluluğundan kurtulacaklar. Değer dizilerinin kazançlarına ilişkin düzenleme ise, değer dizilerinin kazançlarının istisna aralığını genişletti. 25.000 liradan 55.000 liraya seçilen istisna grupları, 2023 yılında elde edilen dizi kazançlarının 55.000 lirayı aşmaması halinde vergiden muaf tutulmasını sağlayacak.

Arizi kazançları da göz ardı edilmedi. Arizi kazançlarındaki istisna ödeme, 58.000 liradan 129.000 liraya yükseltildi. Arizi kazançlardan elde edilen gelirler 129.000 lirayı aşmayan kişiler, vergi ödemekten muaf olacaklar. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan muafiyet sınırı da düzenlenmiştir. Tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul kıymet ve gayrimenkul sermaye gelirleri için beyanname verme sınırı 3.800 liradan 400 liraya indirildi. Buna göre, 2023 yılında bu gelirlerin 8.400 lirayı aşmaması halinde beyanname vermek zorunda olunmayacak. Binek otomobillerin giderleri üzerindeki indirimler de artırıldı. Ödenen aylık kira gideri 8.000 liradan 17.000 liraya çıkartıldı. Aynı şekilde, amortisman yoluyla giderler yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 430.000 liradan 950.000 liraya çıkardı. Engellilerin gelir vergisi indirim tutarları da artırıldı. Engellilik derecesine göre belirlenen aylık indirim tutarları yükseltildi, böylece engellilerin vergi yükleri azaltıldı. Evlerde üretilerek satılarak elde edilen gelirlerin muafiyet limiti 320.000 liradan 700.000 liraya çıktı. Basit usule tabi esnafların kazançlarına gelir vergisi istisnası getirildi. Taksiciler, dolmuşçular, servis işletmecileri, berberler, terziler, bakkallar, manavlar, kasaplar gibi meslek gruplarının gelirleri vergiden muaf tutulacak. Bununla birlikte, basit usule tabi olmak için yazılmış sınır ve tutarlar aşılmamalıdır. Gelir vergisi indirimlerinde yer alan tutarların üst limiti 2 milyon liradan 4,4 milyon liraya çıktı. Bu değişiklikler, uyumlu mevzuatlara önemli bir teşvik sağlayacak.

Telif haklarından elde edilen kazançlara uygulanan istisna da artırıldı. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin parçalarından elde ettikleri kazançlar, belirli bir sınırı aşmadığı sürece gelir vergisinden istisna olacak. 2023 yılında bu istisna 880.000 liradan 1.900.000 liraya yükseltildi. Sosyal ortamlarda içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenlerin kazanç istisnası giderleri artırıldı. Bu grup için gelir vergisi istisnası 880.000 liradan 1.900.000 liraya çıkarıldı. Ayrıca ödenen yemek ve yol paraları gibi ödemelerin istisna kapsamındaki tutarları artırılmıştır. Yemek ve yol parası istisna tutarları 51 liradan 110 liraya, 25,5 liradan 56 liraya çıkarılmıştır. Çalışan kadınlara kreş yardımı da geldi İşverenler tarafından kadın istihdama yapılan kreş yardım ödemelerindeki istisna primleri artırılmıştır. Her çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemeleri için aylık 3.235,50 liradan 5.004 liraya çıkarılmıştır.

Bu değişikliklerle birlikte Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyet tutarları genel olarak yükümlülerin ağırlıklarını artırmış durumda. Bu durumda ki değişikliklerin, vergi yükünü hafifletmeyi ve daha kullanışlı bir vergilendirme sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

AdminAdmin