GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-02-2024 16:15   Güncelleme : 01-02-2024 17:46

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ NASIL OLUNUR VE KAÇ OYLA SEÇİLİR

Yerel seçim süreci hızla ilerlerken Belediye Meclis üyesi nasıl olunur, kaç oyla seçildikleri merak edilmeye başlandı. Detayları haberimizde.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ NASIL OLUNUR VE KAÇ OYLA SEÇİLİR

Yerel seçim süreci hızla ilerlerken Belediye Meclis üyesi nasıl olunur, kaç oyla seçildikleri merak edilmeye başlandı. Detayları haberimizde.

Belediye meclis üyeleri 5 yılda bir yerel seçimler sonucunda en çok oyu alan adaylar arasından seçilir.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ NE İŞ YAPAR?

Belediye meclis üyeleri, belediye meclisinde görev yaparlar. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. Belediye meclisi, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinden oluşur. Belediye meclisi, belediyenin bütçesini, planlarını ve programlarını kabul eder, belediye başkanının yürütme yetkisini denetler.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNE NASIL ADAY OLUNUR?

Siyasi bir partiye bağlı olarak belediye meclis üyesi olmak için öncelikle partilere başvuru yapmalıdır. Bağımsız olarak aday olmak için; Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek belediye meclis üyesi başvuru formunu doldurulması gerekir. Formu doldurup teslim ettikten sonra müracaat tamamlanır.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu kapsamında belirtilen ilgili sakıncaları taşımamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Türk vatandaşı olmak

En az 6 ay boyunca ilgili seçim bölgesinde ikametgah ediyor olmak

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNE NE ZAMAN BAŞVURULUR?

Belediye meclis üyesi başvuruları yerel seçimin gerçekleştirileceği tarihinden 30 gün öncesinde tamamlanmalıdır.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ MAAŞ ALIR MI?

Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenmektedir.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KAÇ OYLA SEÇİLİR

Mevzuata göre Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:

Nüfusu 10 000’e kadar olan beldelerde                                                                      9

Nüfusu 10 001’den 20 000’e kadar olan beldelerde                                                 11

Nüfusu 20 001’den 50 000’e kadar olan beldelerde                                                 15

Nüfusu 50 001’den 100 000’e kadar olan beldelerde                                               25

Nüfusu 100 001’den 250 000’e kadar olan beldelerde                                             31

Nüfusu 250 001’den 500 000’e kadar olan beldelerde                                            37

Nüfusu 500 001’den 1 000 000’a kadar olan beldelerde                                          45

Nüfusu 1 000 000’dan fazla olan beldelerde                                                            55

Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe … şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır.

Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir:

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur.

Büyükşehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.

İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına astırır.

 

AdminAdmin