TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 12-10-2022 17:18

Türkiye'de İkinci Kuantum Devrimi

Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı (ICQMT2022) ile Türkiye'de İkinci Kuantum Devrimi ve Basın Açıklaması

Türkiye'de İkinci Kuantum Devrimi

ICQMT2022 Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, kuantum fiziğinin evrenin temel dili olduğunu ifade ederek, "Kuantum teknolojileri, son 20 yıl içinde eşi benzeri görülmemiş yeniliklere ve fırsatlara güç veriyor. Bu teknolojiler gerek sivil gerek askerȋ amaçlar açısından da muazzam yetenekler getireceğinden geleneksel teknolojilerin yakın zamanda akamete uğrayacağı, özellikle son yıllarda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, sanayi kuruluşları ve hükümetler kuantum teknolojilerine büyük ilgi göstermekteler" dedi.

Bodrum’da La Blanche Island Otelde düzenlenecek olan (ICQMT2022, www.icqmt2022.org) konferansa ABD, Rusya, Hollanda, İsviçre ve Japonya’nın da aralarında olduğu Dünyanın her yerinden en köklü ve seçkin bilim insanlarının katılım sağlayarak en son ve yayınlanmamış araştırma bulgularını sunacaklarını ifade eden Gencer ayrıca endüstri ve akademi arasında yüksek teknoloji deneyimlerinin değişimini teşvik etmek için inovatif ürünlerin ve araştırmaların sunumu için bir sergi de düzenleneceğini belirtti. Diğer taraftan savunma sanayiinde de ilgi odağı olduğu kuantum teknolojilerinde mesafe alan ülkelerin yeni kurulması muhtemel dünya düzeninde etkin rol alacağı aşikar bir durum olacağı yönünde bilim ve teknoloji çevrelerinde genel Kabul gören değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Yurtdışından 60 ülkeden en fazla yabancı katılımlı (%85) kongrelerinden birinin gerçekleştirildiğini ifade eden  Gencer, "Kuantum teknolojileri denilince kuantum hesaplaması her ne kadar en heyecan vericisi gibi gözüküyorsa da, bu konuda kuantum sensörler ve kuantum iletişim gibi büyüleyici alanlar da var." diye konuştu. Gencer, özellikle böyle zorlu bir coğrafyada ülkemizin varlığını koruyabilmesi ve aynı zamanda teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten ülke olabilmesi için Kuantum malzemeler ve kuantum teknolojilerin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Ülkemizin 1. Sanayii devrimini zamanında tam kavrayamadığı ve 4. Sanayii devriminin hüküm sürmeye başladığı son zamanlarda haberleşme, internet ve yapay zekâ gibi alanlarda da ülkemiz en etkin yerlerde olabilmesi için gerekli akademik ve endüstriyel çalışmaların biran önce artarak önem verilmesi ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması bakımından elzem görülmektedir.

ICQMT2022 konferansımızın konuşmacılarından azami düzeyde ülkemizin yarar sağlayabilmesi bakımında gerekli kolaylıkların sağlanarak, Bodruma fiili katılım sağlayamayan gerek bilim insanlarına gerekse ilgi duyan sanayici ve Ar-Ge kurumlarında çalışanların çevrimiçi katılımlarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade edilerek ilgili duyurunun gerek görsel basın gerekse sosyal medya vb. alanlarda duyurulması gerektiği belirtildi.

Gencer, "Nobel Fizik Ödülü'nün de "dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri" vesilesiyle verildiği bu anlamlı yılda çok geç olmadan İkinci Kuantum devriminde saygın bir konumda yer almak ülkemiz için büyük önem taşıyor" bugün gerekli adımlar atılamazsa nitelikli beyin göçünün kaçınılmaz olarak devam edeceğini üzülerek belirtmek isterim, diyerek sözlerini tamamladı.

ICQMT2022 konferansı Prof. Dr. Ali Gencer ‘in açılış konuşmasıyla 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 15:00’te başlayacak ve 22 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:50 ’de kapanış oturumuyla sona erecektir. Geniş katılım sağlanmasını rica ederiz…

ICQMT2022 Düzenleme Kurulu

AdminAdmin