https://www.aktifhabergazetesi.com/files/uploads/user/8c45532e99dc92b22583ab4e9163fe7d-554b1ce8bb06c8c4d86a.jpeg
Ali İhsan Güçlü

Güçlü “İthal Doğallaş ve Mermer kullanımı azaltılmalıdır”

29-08-2022 12:43

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Türk doğal taşı ve mermerinin üretiminin korunması ve desteklenmesi gerektiğinin söyledi.

Ali İhsan Güçlü, Türk doğal taşı ve mermerinin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki payının azalmasına sebep olacak düzenleme ve uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, yerli ve milli üretiminin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"KENDİ MERMERİMİZİ VE DOĞAL TAŞIMIZI LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMELİYİZ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"2022 yılının ilk altı ayı verilerine baktığımız zaman ihracatımız da %20’lik bir daralma olduğu görülmektedir bunun sebebi başta İran taşı ve mermeri olmak üzere doğal taş ve mermer ithalatın da ki artıştır. İran kendi ülkesine uygulanan ambargoyu Türkiye üzerinden delmeye çalışmaktadır hem blok hem de kesilmiş, işlenmiş ürün noktasında Türkiye üzerinden Türk firmalar aracılığı ile pazardaki payını artırmaya çalışmaktadır. Türk firmalarının İran taşını ve mermerini ‘Made İn Türkiye’ etiketi ile satışa sunması uzun vadede yerli ve milli ürünlerimizin ve firmalarımızın gücünü azaltacaktır ayrıca İran da ki çevre koşulları, iş ve işçi sağlığı uygulamaları, ticari şartlar, enerji maliyetleri, işçi maliyetleri, vergi ve ruhsat harçları gibi birçok girdi İran firmalarını bizim firmalarımızdan daha avantajlı hale getirmektedir.

Dünya rezervinin %40’na sahip yüz elli çeşit doğal taş yaklaşık altıyüzelli renk mermer çeşidi ve dünya harikası uygulamaları bünyesin de bulunduran, uygulama ve işçilik noktasın da son derece yetenekli iş gücü ve benzeri avantajlarımızı kullanmalıyız. Altını çizerek söylüyoruz ‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİMİZ KORUNMALI VE DESTEKLENMELİDİR’ BİRBİRİ İLE ENTEGRE PLANLAMALAR YAPILMALI İHRACAT KAPASİTEMİZ VE GÜCÜMÜZ ARTIRILMALIDIR. İthal taş ve mermerin başta kamu olmak üzere özel sektörde dahil edilerek kullanımı azaltılmalıdır gerekirse ithal blok ve işlenmiş taşlara gümrük vergisi konulmalı ve alınan vergi artırılmalıdır başka ülkenin taşına ve mermerine ‘MADE İN TÜRKİYE’ yazısı yazılıp satışa sunulmamalıdır. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesin de yerli ve milli firmalarımızın showroom ve depo açması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sektör ’ce tapılan çalışmalar desteklenmeli ve kamu tarafından yönlendirici öneriler sunulmalıdır. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yetkili ve saha da etkili STK ve meslek odaları ihracat noktasında artış sağlamaya yönelik düzenli aralıklarla istişareler de bulunmalıdır çok güçlü argümanlara sahip sektör hak etiği ticari konuma gelmelidir. Cari açığın kapanması noktasında genel bütçeye sunulan katkı misli ile artırılabilir. Dünya genelin de daha aktif ve belirleyici bir rol almamız gerekmektedir hem ham madde hem de firmalarımızın potansiyelini kamunun da desteği ile tam kapasite ile kullanmalıyız. İnsanımıza, firmalarımıza, milli imkanlarımıza ve devletimize olan güvenimiz tamdır sektör layık olduğu konuma kısa sürede gelecektir." dedi.

Neler Söylendi?