Advert
Giriş Tarihi : 13-12-1901 22:42

YUMUŞAK LOKMA OLDUK

Nereye gidiyoruz yazı serisi

 

                                               Nevzat Laleli

                                                 HAY-DER Gen Baş

Ankara’da birçok toplantıya ve sohbete iştirak etme imkânlarına sahip bulunmaktayız. Bu toplantılara hatip (konuşmacı) olarak katılanlar konuştukları konularda ya gerçek bir uzmandırlar veya en azından konularını belli yönlerden inceleyerek toplumun karşısına çıkmaktadırlar. Onları dinleyenler takdim edilen konuyu en kısa zamanda ve en ayrıntılarına kadar öğrenebilme imkânına kavuşmaktadırlar. Aksi takdirde bir konuyu enine boyuna öğrenebilmek için birçok kitap okumak, birçok doküman araştırmak gerekecektir.

 

Yine böyle bir toplantıda, konusunda gerçekten uzman olan bir büyüğümüzün (siz tahmin edersiniz) konuşmasını özetlemek ve dinleyiciler nezdinde konuşmanın kalıcılığını sağlamak amacıyla vermiş olduğu bir misali (örnek) de önemine binaen vermek istiyorum.

Hatip, ülkemizin bu gün içerisinde bulunduğu ekonomik, ahlaki, siyasi, hukuki, mali ve sosyal yönlerini inceleyerek gidişatın hiç de iç açıcı olmadığını, halkımızın bu sahalarda büyük sıkıntılar çektiğini ama buna rağmen bir kısım medyanın hala milletimizi aldatarak ona her şeyin pes pembe gösterildiğini söyledikten sonra;

Bunların hiç biri kendiliğinden olmamaktadır. Hepsi bir planın gereği olarak yapılmakta ve ülkemiz, 5700 yıldır kurulmasına çalışılan Büyük İsrail’e yumuşak lokma yapılmak istenmektedir” demişti.

 

YUMUŞAK LOKMA OLUYORUZ

 

Lozan antlaşmasını imzalamak istemeyen İngiliz ve Fransız delegelerinin karşısına ülkemizi temsil etmek üzere Hayım Naum adında bir Mısır Hahamı gönderilir. Bu adam anlaşmanın delegasyonuyla iyi ilişkiler içerisine girer ve onlara;

Siz bu anlaşmayı imzalayın. Zira Türkleri sahip oldukları imanları gereği bir türlü yenemiyorsunuz. Tarih boyunca 19 Haclı ordusu ile bunların üzerlerine geldiniz ama her seferinde püskürtüldünüz. Onlarla savaşarak emellerinize ulaşamayacağınız hala anlaşılmadı mı? O halde neticesiz işler yerine başka bir metot uygulamalısınız. Anlaşmayı imzalayarak bir time of – dinlenme zamanı kazanmalısınız” der.

 

Bu çözüme akılları yatan müstevliler (işgalciler) anlaşmanın imzalanmasından sonra neler yapılması gerektiğini de ana hatlarıyla orada tespit ederler. “Hayım Naum Doktirini” adıyla siyasi literatüre giren planın ana hatları şunlardır.

 

Sulh zamanında Türkiye’ye uygulanmasına çalışılacak esasları şu şekildedir.

-         Türk milleti işsiz bırakılmalıdır.

-         İnsanları açlığa mahkûm edilmelidir.

-         İç ve dış borca esir edilmelidirler.

-         İnancından ve dininden ayrılmalıdırlar.

-         Ülke sosyal ve fiziki açıdan bölünmeye götürülmelidir.

-         Bölümler birbirleriyle savaştırılmalıdır.

-         Böylece yumuşak lokma haline getirilmelidir.

-          

HÜKÜMETLERİN KRİTERİ

 

Rusya’nın parçalanmasından önce belki solculuk ve sağcılığın bir manası olabilirdi.

Ancak Komünizmin yıkılmasından sonra artık bu kelimelerin hiçbir anlamı kalmamıştır. Şimdi siyasi platformda sorulacak soru;

“Arkadaş sen yukarıda sıralanan bu 7 maddeyi uygulayacak işbirlikçilikten yana mısın? Yoksa bunların karşısında;

-         Ülkede üretim ve imalata yönelerek yeni iş sahalarını açılmasından,

-         İnsanlarını refah içerisinde yaşatacak ekonomik tedbirlerden,

-         İç ve dış borcun sıfırlanmasını sağlayacak siyasi kararlar alınmasından,

-         Evlatlarımızın dinini serbestçe öğrenmelerinden,

-         Bütün bölünmelere karşı kardeşlik bağının kuvvetlendirilmesinden,

-         Yurt içinde sağlanacak huzur ve saadetle sosyal gücün yükselmesinden,

-         Ülkenin bölünmez bütünlüğünün vatandaşların gönlünde yer etmesinden,

-         Ülkesine ve insanına beslenecek her türlü hain planı bozmaktan yani milli

değerlerimize sahip çıkmaktan yana mısın? Olması gerekir.

Bu uzun ifadeyi kısa bir cümle olarak belirtmek gerekirse; “Kardeşim, sen işbirlikçilikten yana mısın, yoksa milli görüşten yana mı?” şeklinde özetlenebilir.

 

YUMUŞAK LOKMAYI KİM YUTACAK

 

Konunun iyi anlaşılabilmesi için bir hayvan örneği verelim. “Bunun önüne gelenleri yutmak için kocaman bir ağzı vardır. İnsanlarda üst çene başa merbut (bağlı) alt çene hareketli olduğu halde bu hayvanın alt çenesi başa merbut üst çenesi hareketlidir ve çok tehlikelidir. Koca koca dişleri ve bir dili vardır. Gövdesi kadar uzun bir kuyruğu ve bir o kadar kalın bir gövdesi bulunmaktadır. Ve tabii birçok hayvanda olduğu gibi dört tane de ayağı vardır.”

Bu hayvanın üst çenesi daha mazarrat (zararlı) olup bu önüne gelen ülkeyi işgal eden, insanları öldüren, tecavüzler yapan ve malları tahrip eden ABD’yi ifade etmektedir. Alt çene kendisine kapılarını açan ülkelerin milli yasaları yerine kendilerine bile saadet getirmekten uzak yasalarının değişmesini (AB uyum yasaları) isteyen AB’yi (Avrupa Birliğini) karakterize etmektedir. Dil ve dişler elini verenin kolunu kurtaramadığı İMF ve Avrupa Bankasını… Kuyruk, bütün dünyayı kontrolü altına almaya çalışan İsrail’i…

 

Kalın gövdesi ise ABD dış işleri bakanı Gondalize Rise ifadesiyle “Orta doğuda 22 ülkenin sınırları değişecek” dediği ve bunu hazırlamak üzere Orta doğudaki ülkelerin başına getirilen İşbirlikçi yöneticileri, İşbirlikçi Rantiyeyi ve işbirlikçi medyayı karakterize etmektedir” demiştir.

 

Evet, bu hayvan gerçek bir canavardır ve adı Timsahtır. Bu hayvan önüne kim gelirse yemeye ve yutmaya hazır vaziyettedir. Ya ona köle olunacak veya insanlık yok edilecektir. Buna, bütün güçleriyle bu timsaha yardımcı olmaya çalışan ABD’deki Evangelistler de dâhildir. Bir gün sıra onlara da gelecektir. Bunun bir başka şıkkı da bulunmamaktadır. Gittikçe semirmekte olan bu hayvanın önüne şimdi geçilmelidir.

 

Evet. Yarın çok geç olabilir… Uyanıp kendimizi, İslam âlemini ve bütün insanlığı bu canavarın elinden kurtarmamız lazımdır.

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Adil düzene doğru yazı serisi 31-01-2017 15:39 SİSTEM HAK TEMELİNE OTURMALIDIR 22-01-2017 19:34 İNSAN EN ÜSTÜN VARLIKTIR 17-12-2016 23:15 İSLAM’DA İTTİFAK AHLAKI 15-12-2016 03:07 HAY-DER CUMA KONFERANSLARI 08-12-2016 19:07 GÜÇLÜ TOPLUM OLABİLMEK 09-11-2016 18:35 SİSTEM VE SİSTEMSİZLİK 08-10-2016 10:28 KERBELA VE GÜNÜMÜZ 01-10-2016 16:52 HAY-DER, SAĞLIK-DER’İ AĞIRLADI 26-09-2016 21:26 HADİ GENE İYİSİNİZ 22-09-2016 21:32 İYİLİKLERİN KAYNAĞI ADİL DÜZEN 20-08-2016 16:34 ADİL DÜZENE DOĞRU 16-08-2016 20:12 İNCİRLİK FİTNE ÜSSÜ KAPATILSIN 30-07-2016 13:31 KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR 30-06-2016 16:55 BAŞ ADİL, DÜZENADİL OLMALI 06-06-2016 14:45 TOPLUM İDARESİZ OLMAZ 30-05-2016 18:53 CİHAT, HER MÜSLÜMANA FARZDIR 15-05-2016 13:53 GAPAN DA GAÇAN MI? 02-05-2016 16:37 MİLLİ GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ 25-03-2016 09:36 İHTİLAL, ÜLKENİN İNTİHARIDIR 07-03-2016 06:39 FATİH’İN İSTANBUL’UNA DİKKAT 01-03-2016 12:21 MİLLİ SELAMET GENÇLİĞİ 10-02-2016 14:16 OYALA VE TAVİZ KOPAR 02-02-2016 18:43 MİLLİ GÖRÜŞLE YOĞRULMAK 17-01-2016 09:53 KIZLAR, KOLAY AV OLMAYIN 11-01-2016 06:16 Rotası Doğru Gemiye Binmek 23-12-2015 15:48 İSTİKAMETİ DOĞRU TUTMAK 17-12-2015 14:40 YENİ DÖNEMDE PKK VE TERÖR 02-12-2015 15:24 NİKÂH, PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİDİR 22-11-2015 18:45 YENİ DÖNEMDE PKK VE TERÖR 22-11-2015 18:43 TERÖR’ÜN ARKASINDAKİLER 16-11-2015 18:33 PKK’IN HAZIRLIK VE EYLEMLERİ 13-11-2015 16:34 KARANLIK ELLER KARIŞTIRYOR 09-11-2015 12:44 BATILILAR İSRAİL’İ KURUYOR 03-11-2015 17:31 BATILILAR İSRAİL’İ KURUYOR 31-10-2015 11:23 SON VE ÖLDÜRÜCÜ DARBE 25-10-2015 15:13 OSMANLI YIKILIYOR 22-10-2015 11:13 TERÖRÜN DIŞ KAYNAKLARI 10-10-2015 17:07 NİÇİN MİLLİ GENÇLİK 23-09-2015 20:57 Biz, milli görüşçüyüz 23-09-2015 20:52 PKK’YI DOĞURAN SEBEPLER 18-09-2015 13:48 FE EYNE TEZHEBÜN 15-09-2015 13:15 HANGİ HÜKÜMET KURULURSA KURULSUN 7 28-08-2015 15:29 HANGİ HÜKÜMET KURULURSA KURULSUN 6 22-08-2015 09:59 HANGİ HÜKÜMET KURULURSA KURULSUN 5 17-08-2015 17:00 HANGİ HÜKÜMET KURULURSA KURULSUN 4 11-08-2015 20:02 HANGİ HÜKUMET KURULURSA KURULSUN -3 23-07-2015 16:24 İNANAN, HER ZAMAN KAZANIR -2 23-07-2015 16:22 ÖRTÜLEMEYEN GERÇEKLER -1 23-07-2015 16:19 İNSAN OLMANIN KIYMETİ 20-07-2015 15:35 SİYASET VE ONUN SAHİPLERİ 13-07-2015 15:11 BEYNİMİZİ KEMİREN SORULAR 08-07-2015 15:41 NİÇİN ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI 04-07-2015 14:51 BUNLARI KİM YETİŞTİRDİ 01-07-2015 15:50 SİLAHSIZ YOK EDİLİYORUZ 29-06-2015 14:33 ÜLKEMİZ İYİYE GİTMİYOR 24-06-2015 15:56 MEDYA; AVUTUR, UYUTUR -15 20-06-2015 18:50 HAYAT SİSTEMİ VE IRKÇILIK 16-06-2015 17:20 SAADET, ONU İSTEYENLERE GELİR 08-06-2015 14:26 KARAR VERMENİN ŞARTLARI 05-06-2015 11:22 SÜNNET ŞÖLENİ HATIRALARI 29-05-2015 16:31 İNSANLIK NASIL SARMALANIR -14 23-05-2015 11:38 MURSİ VE ARKADAŞLARININ İDAMINA HAYIR 18-05-2015 12:53 PATATESİ MÜZEYE KOYUN 15-05-2015 11:36 ÜRETMEK YASSAH, HEMŞERİM 08-05-2015 16:51 BEŞ MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞADIK 01-05-2015 16:52 İNTERNET VE SOSYAL MEDYA -13 25-04-2015 15:40 MEDYADAN ÖRNEK HABERLER -12 18-04-2015 16:06 MEDYANIN ÇEŞİTLERİ -11 11-04-2015 16:35 MEDYANIN GÜCÜ -10 04-04-2015 11:29 ALLAH’DAN BÜYÜK VAR MI -9 30-03-2015 18:10 GÖRÜNMEZ İPLERLE OYNATMA -8 25-03-2015 16:25 MEDYA NASIL BİR SİLAHTIR -7 21-03-2015 12:31 SAĞLAM AİLE GÜÇLÜ TOPLUMUN İLK ŞARTIDIR 14-03-2015 15:30 RÖPORTAJ -2 07-03-2015 15:13 RÖPORTAJ -1 28-02-2015 14:40 MEDYA HAKKIN EMRİNDE -6 21-02-2015 14:57 MEDYAYA SAHİP OLUNMALIDIR -5 13-02-2015 15:12 DÜNYA MEDYA İMPARATORLUĞU -4 07-02-2015 17:05 MEDYA DÜNYAYI NASIL SALLAR -3 02-02-2015 14:38 MEDYANIN TARİHİ GELİŞİMİ - 1 26-01-2015 12:55 AB DEĞİL İSLAM BİRLİĞİ 24-01-2015 15:34 EN GÜÇLÜ SİLAH, MEDYA (ön söz) 17-01-2015 12:16 HAYDİ, TERÖRÜN HER ÇEŞİDİNE… 14-01-2015 15:46 FRANSA, DEVLET GİBİ DAVRANMALI 10-01-2015 12:02 MÜSLÜMANIN BAĞLARI 03-01-2015 15:35 ALLAH’A İSYANDAN SAKINALIM 27-12-2014 20:43 ÜNÜVERSİTE MEZUNU OLUN 19-12-2014 15:09 FERYATLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI 13-12-2014 15:17 EŞEL MOBİL SİSTEMİ GELDİ 06-12-2014 15:17 KUTSİYETPENAHLARI (!) 30-11-2014 18:58 İKTİDARI TENKİT ETMEK 29-11-2014 15:43 YUVAMIZ NASIL ÇALIŞIR -22 22-11-2014 14:58 FLÖRT YANGINI KONFERANSI -21 15-11-2014 16:00 İSRAİL NEREYE KOŞUYOR 07-11-2014 16:37 HÜKÜMETE DÜŞEN ÇALIŞMALAR -20 01-11-2014 16:11 YENİ YIL HAYIRLAR GETİRSİN 24-10-2014 16:13 DELİKANLI FLÖRT YAPMA -19 18-10-2014 14:59 BATAKLIK VE BUNU KURUTMAK -18 11-10-2014 15:42 BİR KAVİM NASILSA… 03-10-2014 11:41 FLÖRTTEN, KÖTÜ YOLA DÜŞMEK -17 27-09-2014 15:18 DAĞILAN VE KOPAN FLÖRTLER 20-09-2014 12:03 AİLE TAHRİP EDİLİYOR 13-09-2014 15:50 FLÖRTTE HİSLER ATAKTADIR 06-09-2014 11:39 NEREDE KIZ OKULLARIMIZ 01-09-2014 16:07 ŞU DÖRT GENÇTEN HANGİSİ 30-08-2014 13:35 FLÖRT NEDİR NASIL BAŞLAR 23-08-2014 13:08 HER GENÇ KIZIN HAYALİ 16-08-2014 14:44 KARŞI CİNSLER BİRBİRİNİ ÇEKER -10 09-08-2014 12:48 YUVALARIMIZ YIKILIYOR 02-08-2014 11:27 İNSAN KURAL SAHİBİDİR 26-07-2014 10:43 ÇAĞ DEĞİŞİNCE NE DEĞİŞİR 19-07-2014 10:49 GÜÇLÜ DEVLETİN AİLESİ 11-07-2014 15:28 ALLAH NE BUYURUYOR 05-07-2014 10:23 RÜZGÂR FIRTINAYA DÖNNÜŞTÜ 21-06-2014 15:32 BATIDAN ESEN RÜZGÂR 14-06-2014 11:18 FLÖRT YANGINI 07-06-2014 13:07 PANALİSTLER ARIYORUZ 26-05-2014 15:25 BAŞ NASIL BELİRLENMELİ 17-05-2014 10:59 TOPLUM VE TEŞKİLATLANMA 15-05-2014 13:44 EĞRİ KILIÇLA DOĞRULTMAK 01-05-2014 14:40 İLAHİ YARDIMI SAĞLAMAK 22-02-2014 17:45 AHLAK ABİDESİ BİR BAŞKAN 15-02-2014 17:59 BELDE-İ EMİN NASIL OLMALI 10-02-2014 14:02 KÖTÜLÜKLERİ MAL İLE KALDIRIN 02-02-2014 10:37 AVRUPA İLE TEK DEVLET 14-01-2014 12:10 MGV YENİDEN KURULDU 08-01-2014 16:01 YEDİĞİNİZ DOMUZ ETİ OLMASIN 04-01-2014 14:49 GULU GULU DANSI 21-12-2013 12:55 NÜFUSUMUZ AZALIYOR MU 11-12-2013 17:35 YEDİKLERİMİZ BİZİ BİTİRİYOR 30-11-2013 15:58 EN ÇOK OKUDUĞUMUZ SURE 30-11-2013 15:56 YABANCILAR ÜLKESİ OLDUK 25-11-2013 12:48 TAHARET TEMİZLİK İLK İŞİMİZ 25-11-2013 12:44 HAY-DER 19-11-2013 16:53 YABANCIYA TOPRAK SATILIR MI 16-11-2013 11:58 BİR PROFESÖRÜN İLK NAMAZI 29-10-2013 18:27 YENİDEN DOĞAN GÜNEŞ 28-10-2013 17:58 HÜKÜMET NE YAPTIĞINI BİLMİYOR 21-10-2013 16:58 MERHABA, MİLLİ GÖRÜŞ 12-10-2013 12:12 DEMOKRATİKLEŞME Mİ 03-10-2013 17:25 GENÇLİK, GELECEKTİR 28-09-2013 14:22 BİRLİKTE KANAT ÇIRPMAK 23-09-2013 13:22 AB DENİNCE NE ANLIYORUZ 18-09-2013 13:47 BÜYÜK SANAYİLEŞME AŞKI 07-09-2013 11:30 NAMERT İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ 31-08-2013 11:17 ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER 17-08-2013 13:09 MISIR DARBESİNİN HATIRLATTIKLARI 12-08-2013 14:29 CİHAD VE SABIRLA SINAV 30-07-2013 14:06 FATİHA’DA NE OKUYORUZ 20-07-2013 15:26 YÜRÜYENLER VE SAPITANLAR 14-07-2013 10:39 PUT YEMEK NASIL BİR ŞEY 04-07-2013 16:53 BAŞKAN NASIL SEÇİLMELİ 29-06-2013 13:13 TERCİHSİZLİK ESARETTİR 25-06-2013 12:28 GEZİ PARKI VE PETROL KANUNU 17-06-2013 11:25 GEZİ PARKINDA GEZİNMEK 10-06-2013 16:34 YENİ FETİHLERE DOĞRU 31-05-2013 17:36 MEDET ALLAHIM MEDET 25-05-2013 16:50 BANKALAR KÂRÂ DOYMUYOR 13-12-1901 22:42 TÜRKİYE ATEŞE DOĞRU 13-12-1901 22:42 GENÇLİK UYUŞTURULUYOR 13-12-1901 22:42 HIZLI TRENİN SERGİLEDİĞİ AYIP 13-12-1901 22:42 İŞSİZLİĞİN ACISINI DUYMAK 13-12-1901 22:42 PEYGAMBERİMİZE SALÂVAT 13-12-1901 22:42 FELAKETLER SAĞANAK ŞEKLİNDE 13-12-1901 22:42 İSTİKAMET ÜZERE OLMAK 13-12-1901 22:42 BAŞKASINA FAYDALI İŞLER HAYIRDIR 13-12-1901 22:42 MEDYA VE HAKKIN TEBLİĞİ 13-12-1901 22:42 YUMUŞAK LOKMA OLDUK 13-12-1901 22:42 DEMİRLİ KOLON YÜK TAŞIR 13-12-1901 22:42 AMERİKA NEREYE KOŞUYOR 13-12-1901 22:42 EVLİYA VE KERAMETLERİ 13-12-1901 22:42 PATRİOTLAR NİÇİN GELİYOR 13-12-1901 22:42 SAİD NURSİ HAZRETLERİ 13-12-1901 22:42 SİYASETSİZ İSLAM OLMAZ 13-12-1901 22:42 TOPLUMUN DOKTORU OLUNUZ 13-12-1901 22:42 SİYASET PEYGAMBER MESLEĞİDİR 13-12-1901 22:42 FERT VE TOPLUMA İLK TEKLİF 13-12-1901 22:42 HER ŞEY MUTLULUK İÇİN 13-12-1901 22:42 İSLAMDA ÖNCELİK BAŞADIR 13-12-1901 22:42 PEYGAMBER METODU 13-12-1901 22:42 DÜZEN ADİL DEĞİLSE EZİLİRİZ 13-12-1901 22:42 EN GÜZEL KELAM, SELAM 13-12-1901 22:42 SİZCE HANGİSİ DOĞRU 13-12-1901 22:42 NEFSİN ÇILGIN ARZULARI 13-12-1901 22:42 BU YANGINI SÖNDÜRÜN 13-12-1901 22:42 NEYE NE KADAR HASSASIZ 13-12-1901 22:42 DİKKAT OYUNA GELMEYELİM 13-12-1901 22:42 BEŞ KOLDAN KUŞATILIYORUZ 13-12-1901 22:42 ŞEHİTLERİMİZE HAY-DER’DEN MEVLİT 13-12-1901 22:42 ORUÇ, HALİS BİR İBADETTİR 13-12-1901 22:42
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
163. Sayımız Çıktı • Tıkla & Oku
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA