Advert
Gündem
Giriş Tarihi : 20-08-2018 12:32   Güncelleme : 20-08-2018 12:37

İmar barışı nedir ?

İmar barışı nedir ?

İmar barışı nedir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı son günlerde en çok konuşulan konulardan arasında yer almaya başladı. Projenin detaylarını öğrenmek adına araştırma yapan vatandaşlar, 'İmar Barışı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor.

 Gölbaşı’nda faaliyet gösteren Kumm Yapı Proje İnşaat Yapı Denetim ve Danışmanlık Şirket Müdürü Uğur Mirza 'İmar Barışı' hakkında merak edilen detayları açıkladı.

 

İmar Barışı hakkında merak edilenleri Kumm Yapı Proje İnşaat Yapı Denetim ve Danışmanlık Şirket Müdürü Uğur Mirza’ya sordu. Mirza İmar Barışı merak edilen konulara açıklık getirdi.

 

İşte o röportaj:

 

2010 yılından bu yana Gölbaşı’mızda halkımıza Proje-İnşaat-Yapı Denetim ve danışmanlık konularında hizmet veren firmamız; 6/6/2018 tarihinde resmi gazetede  yayınlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında İmar Barışı konusunda da vatandaşımıza danışmanlık ve proje hizmeti vermektedir.

 

İmar barışı başvuruları için son tarih 31/10/2018 dir.Başvurular için son günlere yaklaşırken halkımızın merak ettiği bazı konulara açıklık getirmek istiyoruz.

 

Başvurular yapı sahibi tarafından kendi E-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Fakat burada özellikle yetkililerin de dikkat çektiği konu; başvurudaki beyanın doğruluğu ve bu beyan için gerekli olan bilgilerin işi bilen kişi ve kurumlar  tarafından temin edilmesidir. Çünkü  yanlış girilen bilgiler sonucunda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

 

Soru ve cevaplarla imar barışı :

 

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

 

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

 

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

 

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

 

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

 

» Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

 

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

 

 

 

İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

 

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

 

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

 

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra belli koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

 

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

 

 

 

Tapuda kat mülkiyeti tesisi için ne gerekecek?

 

a) Yapı Kayıt Belgesi,

 

b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

 

c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

 

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

 

d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı gerekecek.

 

Kat mülkiyeti için ne kadar bedel ödenecek?

 

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilebilmesi için daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yine ödenmesi gerekecek. 

 

 

 

Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

 

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

 

İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

 

Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

 Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

 

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

 

İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?

 

Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

 

İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?

 

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?

 

Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

 

Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

 

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

 İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

 

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

 

İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?

 

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?

 

Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

 

Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?

 

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

 

 

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?

 

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

 

Firmalar/tüzel kişiler başvurularını nasıl yapacaklar?

 

e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (Örn: Firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.)

 

 

 

Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?

 

Evet, Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.

 

Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak?

 

Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?

 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 

Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?

 

Kullanılabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?

 

Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda değişiklik yapılabilecek mi?

 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.

 

MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

 

31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir

KAYNAK : GÖLBAŞI SON GASTE

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
135. Sayımız Çıktı • Tıkla & Oku
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
90. Sayımız Çıktı
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA